Personuppgiftspolicy

Syftet med personuppgiftslagen är att skydda privatpersoner mot att deras personliga integritet kränks vid behandling av personuppgifter. Med behandling av personuppgift avses enligt lagen hantering av all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en privatperson som är i livet. En väsentlig del i integritetsskyddet som lagen ställer upp är att den person som uppgifterna gäller informeras om de behandlingar som utförs.
Vi vill genom denna information lämna en översiktlig beskrivning av behandlingen av personuppgifter hos UC Aktieadministration och i UC-koncernen i övrigt. Med UC-koncernen menas UC AB, UC Affärsfakta AB, UC Aktieadministration AB, UC allabolag AB, UC Bostadsvärdering AB och UC Marknadsinformation AB.
 
 

Vilka personuppgifter behandlas?

De uppgifter som behandlas är personuppgifter som lämnas till UC Aktieadministration inom ramen för de tjänster som erbjuds, såsom namn, personnummer, postadress, e-postadress och firma. Uppgifter om förekomst av företrädare för aktieägare, t.ex. förmyndare eller gode män behandlas också.
 
 

Vem behandlar personuppgifterna?

Personuppgifterna behandlas av UC Aktieadministration och, inom ramen för tillämpliga lagar, av andra bolag i UC-koncernen, liksom de leverantörer och samarbetspartners som UC Aktieadministration samarbetar med. Se förteckning över dessa på www.ucaktieadministration.se.
 
 

Vad är ändamålet med behandlingen av personuppgifterna?

UC Aktieadministration använder personuppgifterna för att kunna tillhandahålla och administrera de tjänster som ingår i UC Aktieadministration.

 

Behandling kan vidare komma att ske av personuppgifter inom UC-koncernen, t.ex. vid ägarförändringar eller kreditupplysningar.

Vi kommer även att lämna personuppgifterna till andra bolag inom UC-koncernen eller annat företag eller organisation som UC Aktieadministration samarbetar med inom EU, i syfte att delge korrekta och uppdaterade uppgifter såvitt avser ägare, ägares adresser samt ägarinnehav.

 

Dina personuppgifter behandlas även för de tjänster som UC-koncernen tillhandahåller till dig och till tredje part i övrigt, såsom bevakning av ägarförändring (change of control), kreditupplysning, liksom för att underlätta för tredje part att uppfylla lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
Personuppgifterna utgör vidare underlag för marknadsanalyser och produktutveckling, t.ex. genom användning av analysverktyg.

Om du har meddelat att du vill ta del av information och erbjudanden från UC Aktieadministration, andra bolag i UC-koncernen liksom av företag som koncernen samarbetar med, så kan personuppgifterna också komma att användas för marknadsföringsändamål.

Behandling av uppgifter sker också för att UC Aktieadministration ska kunna uppfylla sina förpliktelser enligt lag.
 
 

Rättelse och information

Du har rätt att begära information om de personuppgifter som behandlas om dig hos UC Aktieadministration, liksom rätta en felaktig eller ofullständig personuppgift. Skicka då ett mail till info@ucaktieadministration.se där din begäran klart och tydligt framgår.
 
 

Förvaltning och drift

Systemet UC Aktiebok förvaltas av Softronic AB och teknisk drift levereras av Väddö Media Information IS AB.
 
 

Om Cookies

Alla som besöker en webbplats med cookies ska enligt lagen om elektronisk kommunikation få information om dem samt medvetet godkänna att de används. En cookie är en liten textfil som sparas på besökarens dator. Textfilen innehåller information som används t ex för att underlätta besökarens användning av webbplatsen och underlätta tillgång till olika funktioner.

 

 

Cookies på den här webbplatsen

UC Aktieadministration använder cookies, även kallat kakor, för domänen www.ucaktieadministration.se

 

 

Sessions-cookies

Under tiden en användare är inne och surfar på en sida lagras en sessions-cookie temporärt i användarens dators minne, exempelvis för att hålla reda på om han/hon är inloggad, vilket språk denne har mm. Sessions-cookies lagras inte under en längre tid på användarens dator, utan försvinner när användaren stänger sin webbläsare.

 

På ucaktieadministration.se används en cookie som håller reda på vem som är inloggad. Utan denna cookie går det inte att logga in i portalen och få tillgång till UC Aktieadministrations tjänster.

På domänen ucaktieadministration.se finns också en cookie för att identifiera inloggade användare i CMS och ge korrekta behörigheter.

Ytterligare en sessionscookie används för alltid skicka användaren till samma webserver.

 

 

Tredjeparts-cookies

Cookies som exempelvis används för att samla information för skräddarsytt innehåll samt för webbstatistik kan vara s.k. tredjepartskakor. Dessa kakor kommer från någon annan än den som är ansvarig för webbplatsen.

På ucaktieadministration.se använder vi Google Analytics för att utvärdera användningen av webbplatsen i syfte att använda informationen för att förbättra ucaktieadministration.se. Denna cookie samlar in uppgifter om trender och mönster utan att identifiera enskilda besökare. En unik uppsättning med cookies används för varje webbplats och besökare spåras inte över flera webbplatser.

 

Ibland använder vi tredjepartscookies från andra företag för att göra webbplatsundersökningar och då för att styra att enkäter bara visas ett visst antal gånger för varje besökare och då endast under den period vi genomför undersökningen.

 

 

Flash-cookies

Flash-cookies är en teknisk konstruktion som liknar kakor. Nästan alla webbläsare har en så kallad Flash-player som används för att kunna visa Flash-presentationer. Vi använder Flash-presentationer i form av egna filmer som vi publicerar genom YouTube på vår webbplats.

 

 

Samtycke till användandet av cookies

Genom besök på ucaktieadministration.se samtycker du till användningen av cookies på webbplatsen. Det finns möjlighet att tacka nej till cookies och på vilket sätt finns att läsa i nästa stycke.

 

 

Så tackar du nej till cookies

Du kan radera cookies från din hårddisk när som helst, men detta kan göra att dina personliga inställningar försvinner. Du kan också ändra inställningarna i din webbläsare så att den inte tillåter att cookies sparas på din hårddisk. Detta försämrar dock funktionaliteten på vissa webbsidor, kan förhindra tillgång till medlemssidor och göra att visst innehåll och vissa funktioner inte är tillgängliga. Har din webbläsare stöd för ett så kallat “inkognitoläge” kan du aktivera det för att automatiskt radera alla cookies varje gång du stänger din webbläsare.