Entreprenör: Digital Aktiebok stoppar bolagskapningar

Entreprenör, okt 2014
Tidningen Entreprenör skriver om  Svenska Aktieboken: “All information på ett ställe och i digital form. Det minskar behovet av en traditionell, fysisk aktiebok och ger framförallt bättre koll på vad som sker i styrelse och ägarförhållanden. I sin tur kan det stoppa den nya tidens brottslighet – bolagskapning.”

.

Bättre ägarregister motverkar penningtvätt

P4 Extra berättar: Flera tusen miljarder kronor försvinner ur världens fattigaste länder varje år. Det är pengar som skulle kunna rädda många miljoner människors liv. I helgen hålls ett G20-möte i Australien och organisationer försöker nu få världens största ekonomier att ta krafttag.
Diakonia, liksom One Campaign, vill se en större genomskinlighet när det gäller bolag i olika länder. De vill att världens rika länder enas om ett register där man tydligt ser vilka som äger bolagen, och att informationen i registret delas mellan länderna och är tillgänglig för vem som helst att läsa.

Aktieboken som kioskvältare

Sevenius skriver om vikten av en uppdaterad aktiebok. En bortglömd klassiker i de flesta onoterade bolag. Alla säger sig veta vad den handlar om, men ingen har egentligen läst den. Då och då blir den allas favoritlektyr och lusläses av bolagsledning, aktieägare, pretendenter och rättsvårdande myndigheter – till exempel vid företagsförvärv. Några domslut under senare tid visar aktieboken som kioskvältare.

För lätt att kapa en styrelse

En bostadsrättsförening i Stockholm fick plötsligt reda på att hela styrelsen var ersatt med personer som inte ägde någon bostad i föreningen. Med kontroll över konton kan någon som tar över en styrelse tömma föreningen på pengar. Ett systemfel enligt polisen på nationellt bedrägericenter.

Läs mer

Kapat företag: ny brottstrend drabbar företagare

varning
Tidningen Enreprenör skriver om  företagskapning: “En dag började det välla in fakturor på varor som Leif aldrig beställt. Hans företag hade blivit kapat. Och tyvärr, Leif är inte ensam om att drabbas. De senaste åren har id-kapningar riktade mot företagare ökar explosionsartat. Polisen har länge stått handfallen men nu startas ett nytt nationellt bedrägericenter för att stoppa den nya brottsvågen.”

Det kräver inget våld, det kan göras från köksbordet och riskerna för att åka fast är minimala. Id-kapningar riktade mot företagare ökar lavinartat sedan allt fler kriminella fått upp ögonen för den nya brottstrenden.

– Värdetransportrånen minskar men samtidigt har bedrägerierna ökat markant. Ett rån kräver vapen, en fysisk aktion mot ett fysiskt mål och kan ge flera år i fängelse. Bedrägerier däremot kan man göra från datorn medan man äter frukost och åker man fast får man i värsta fall villkorlig dom och böter, säger Lars Minnedal, kriminalinspektör på Stockholmspolisens bedrägerirotel.

Läs artikeln i sin helhet på www.entreprenor.se

Om Bolagskapning på TV4


TV4 har i en serie inslag berättat om problemet med företagskapningar. En bedragare kan väldigt lätt ta över någon annans företag, genom att fylla i en blankett hos bolagsverket, vilket sker i runt hundra fall om året. Näringslivsutskottets ordförande Mats Odell lovar nu förändring. Han vill se över både regelverk och rutinerna för hur Bolagsverket registrerar bolagsstyrelser.

ALLMÄNNA VILLKOR

1. Tjänsterna

UC Aktieadministration tillhandahåller tjänster avseende bland annat aktieboksadministration, dödande av aktiebrev, ägarförteckningsregistrering och bevakning mot bolagskapning på det sätt tjänsterna beskrivs på Webbplatsen från tid till annan eller enligt vad som annars skriftligen har överenskommits med Kund (”Tjänsterna”).

2. Definitioner

Administratör Den eller de personer som för Kunds räkning kontaktar UC Aktieadministration för tillhandahållande av en eller flera av Tjänsterna eller som UC Aktieadministration ska kontakta med anledning av administration av avtalad Tjänst.
Aktieboken Avser den Aktiebok som upprättas och handhas av Kund med hjälp av UC Aktieadministrations administrationstjänst avseende aktiebok.
Arbetsdag Avser alla helgfria vardagar.
Avtalet Utgörs av Kunds beställning vid ett och samma tillfälle av en eller flera av Tjänsterna, dessa allmänna villkor, personuppgiftspolicyn tillgänglig på Webbplatsen, samt i övrigt av vad som annars skriftligen har överenskommits med Kund. Om Kund vid flera tillfällen beställer Tjänster innebär detta att ett avtal ingås vid vardera tillfälle.
Webbplatsen http://www.ucaktieadministration.se.
Kund Avser den juridiska person som beställer en eller flera av Tjänsterna.
Leverantör av folkbokföringsuppgifter Avser leverantör av register med folkbokföringsuppgifter till UC Aktieadministration.
Prislista Det dokument som anger de priser och avgifter som ska utgå för Tjänsterna och som finns tillgängligt på Webbplatsen.
UC Aktieadministration Avser UC Aktieadministration AB, org.nr 556961-2079.
”UC-koncernen” Avser UC AB, UC Affärsfakta AB, UC Aktieadministration AB, UC allabolag AB, UC Bostadsvärdering AB och UC Marknadsinformation AB.
Tjänst” eller ”Tjänster Har den betydelse som anges i punkt 1.
Ordinarie Arbetstid Avser UC Aktieadministrations arbetstider som anges på Webbplatsen.
Kontaktperson Är den eller de personer som av Kund utsetts att motta information under Tjänsten bevakning av bolagskapning.

3. Nyttjanderätt

3.1 Kund erhåller efter beställning av Tjänst en icke-exklusiv rätt att nyttja Tjänsten på sätt som framgår av detta Avtal eller annars har meddelats av UC Aktieadministration på Webbplatsen eller skriftligen på annat sätt till Kund.

3.2 Kund åtar sig att alltid följa de instruktioner som UC Aktieadministration har meddelat på Webbplatsen eller skriftligen på annat sätt till Kund om användningen av en Tjänst.

4. Tjänsten Aktieboksadministration

4.1 Omfattning

4.1.1 Om Kund beställt Tjänsten aktieboksadministration så upprättas, ändras, uppdateras och tillhandahålls Aktieboken på de villkor som föreskrivs i Avtalet. Tjänsten och eventuella tilläggstjänster tillhandahålls för de priser som anges i Prislistan samt i övrigt av vad som framgår av punkt 8.

4.2 Upprättande av Aktiebok

4.2.1 Vid Kunds anslutning till Tjänsten aktieboksadministration upprättas Aktieboken av Kund genom att information tillställs UC Aktieadministration om Aktiebokens kompletta innehåll.

4.2.2 Information som Kund tillhandahåller UC Aktieadministration till underlag för Kunds upprättande av Aktieboken ska innehålla:

4.3 Ändring i Aktieboken

4.4 Utdrag ur registret

5. Tjänsten Dödande av aktiebrev

6. Bevakning av bolagskapning

7. Registrering av information och ändring av Administratör och Kontaktperson

8. Prislista

9. Support

Support avseende Tjänsterna tillhandahålls Kund av UC Aktieadministration under Ordinarie Arbetstid.

10. Ändringar av Tjänsterna

11. Underleverantör

UC Aktieadministration har rätt att anlita underleverantör i samband med tillhandahållandet av en Tjänst.

12. Immateriella rättigheter

Part förvärvar genom detta Avtal ingen rätt till den andra partens immateriella rättigheter utan samtliga sådana, inklusive äganderätt, ska under Avtalets giltighet och därefter, i varje avseende, fortsätta tillhöra den part som innehade den immateriella rättigheten vid Avtalets ingående.

13. Personuppgiftshantering

14. Meddelanden

Meddelanden till UC Aktieadministration ska skickas per e-post till info@ucaktieadministration.se.

15. Ansvarsbegränsning

16. Ansvarsfrihet

17. Avtalstid och uppsägning

18. Överlåtelse av Avtalet

Vid överlåtelse av UC Aktieadministrations rörelse har UC Aktieadministration rätt att överlåta samtliga sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal till bolaget som förvärvar UC Aktieadministrations rörelse.

19. Tillämplig lag och forum

————

 

 

Stäng