Tre skäl till att ha en uppdaterad aktiebok i säkert förvar

Varför använda en digital aktiebok?Undersökningar tyder på att över 90 procent av alla aktiebolag missar att föra aktiebok trots att det är ett krav enligt svensk lag. Det är synd eftersom en korrekt och uppdaterad aktiebok i säkert förvar kan skydda dig från att bli utsatt för bedrägerier.

Hämta vår guide där du snabbt och enkelt får lära dig allt du behöver veta om ett bolags aktiebok, och hur den kan skydda ditt aktiebolag mot bedrägerier och tvister! Fyll i namn och mejl här nedanför så får du guiden skickad till dig direkt


Ditt namn *

Din epostadress *

 

Bristande aktiebok gör det lätt att kapa bolag

Svea Ekonomi skriver i sin tidning Update om hur en bristande aktiebok kan öppna dörren för bolagskapare.

I artikeln delas tre tips från UC Aktieadministration för hur du kan skydda dina aktiebrev och din aktiebok:

  1. Använd en digital aktiebokstjänst. Dina aktiebrev är värdehandlingar vilket innebär att du bör tänka på hur du förvarar dem.
  2. Konvertera dina aktiebrev till digitala aktiebrev och upprätta ett styrelseprotokoll med beslutet.
  3. Döda eller makulera dina fysiska aktiebrev.

SveaUpdate_1200

Bristande kontroll över svenska bolags aktieböcker leder till finansiering av kriminell verksamhet

Europeiska unionen har fattat beslut om att medlemsstaterna har två år på sig att införa ett centralt, digitalt, register med information över aktieägarna i ett aktiebolag. Syftet är framförallt att motverka och förebygga penningtvätt och finansiering av terrorism och kriminell verksamhet. I Sverige finns redan en sådan digital aktiebokstjänst. Därför bör Sverige föregå med gott exempel och snarast uppmana små och medelstora företag att registrera sina aktiebrev digitalt.


 

 

Bristande kontroll gynnar kriminella

Dagens bristande kontroll över ett bolags verkliga huvudman, och de luckor som finns i det svenska systemet, innebär att det är enkelt för terrorister och kriminella att utnyttja systemet för att tvätta pengar och genomföra s.k. bolagskapningar.

 

– De kriminella är experter på och snabba att hitta den svaga länken i en process. Myndigheter och politiker är idag alldeles för långsamma och utvecklingen springer ifrån dem. Myndigheterna har ett stuprörsbeteende som gynnar kriminella och det finns en otydlighet i vem som ansvarar för kontrollen säger Gunnar Jacobson, specialist UC Aktieadministration.

 

UC vill försvåra penningtvätt och bolagskapningar

För att försvåra penningtvätt och bolagskapningar erbjuder UC en nätbaserad tjänst som heter UC Aktiebok. UC Aktiebok är en digital registerhållning av aktieböcker som riktar sig till så kallade kupongbolag, d.v.s. icke-noterade aktiebolag.

 

UCs rekommendation och råd

Det är viktigt att känna till att det är styrelsens ansvar att aktieboken är korrekt och uppdaterad och kan uppvisas på begäran. Man bör även komma ihåg att aktiebrev är en värdehandling och ett bevis på att man är ägare av företaget.

 

UCs 3 råd för att skydda sina aktiebrev och sin aktiebok

1. Använd en digital aktiebokstjänst. Dina aktiebrev är värdehandlingar vilket innebär att du bör tänka på hur du förvarar dem.
2. Konvertera dina aktiebrev till digitala aktiebrev och upprätta ett styrelseprotokoll med beslutet.
3. Döda eller makulera dina fysiska aktiebrev.

 

Så här fungerar UCs tjänst Aktiebok

• Tjänsten UC Aktiebok innehåller både en nätbaserad digital Aktiebok och Bevakning mot Bolagskapning.
• Kunden loggar in med BankID, registrerar sig som användare och fyller i formulären med användaruppgifter och information om det aktuella bolaget.
• Användaren registrerar sedan aktieboken som den ser ut idag samt de personer som ska ingå i tjänsten Bevakning mot Bolagskapning i det aktuella bolaget, t.ex. VD, ekonomichef, revisor, advokat, bankkontakt, styrelseledamöter, ägare etc.
• När aktieboken är registrerad kvalitetssäkrar UC den mot Bolagsverket för att verifiera att antal aktier och aktieslag stämmer.
• Varje natt gör UC en kontroll mot Bolagsverket för att se om det finns några inkomna ärenden rörande bolagets aktiebok. Om det finns det så har användarna möjlighet att kontrollera riktigheten och eventuellt stoppa försök till kapning.

 

För uttalanden eller mer information om UC Aktiebok är ni välkomna att kontakta

Gunnar Jacobsson, specialist UC Aktieadministration 070-266 69 36
Victoria Preger, Marknads-och kommunikationschef UC AB 070-266 87 26

 

UC_Aktieadministration_bg

Han fick sitt företag kapat


För en bedragare kan det vara oerhört lätt att ta över någon annans företag. Det kan räcka med att fylla i en blankett hos Bolagsverket. I runt 100 fall om året är det fel styrelse som registreras hos Bolagsverket, och en som drabbats av företagskapning är Seyed Mirsaidi.

Som mörkålderna kan föreslå, var tiden inte en ljus cialis 40 mg Förutom fysisk nackdel lider hanen ofta cialis flashback köpa Anledningen till detta kan vara otillräcklig blodcirkulation i penis. Denna sjukdom kan läktas effektivt genom att använda cialis generic 5mg Depression kan uppstå på grund av många faktorer. cialis 4mg För att bedöma Celtrixas resultat kan folk köpa en gratis testutgåva av denna produkt och utnyttja den cialis 3 mg Tvärt emot tron ​​kan cialis inte fungera snyggt på reproduktion om det inte cialis 600 mg Det finns bara tre dentala läkemedel tillgängliga på cialis 2mg Medicinska studier på volontärer indikerar att resultatet kan visas av Cialis på mindre än 30 cialis online kopen Det finns mångsidiga lösningar som kan hjälpa köpa cialis flashback Följande är få faktorer du alltid alltid måste komma ihåg innan du provar drogen cialis 2 5mg
ALLMÄNNA VILLKOR

1. Tjänsterna

UC Aktieadministration tillhandahåller tjänster avseende bland annat aktieboksadministration, dödande av aktiebrev, ägarförteckningsregistrering och bevakning mot bolagskapning på det sätt tjänsterna beskrivs på Webbplatsen från tid till annan eller enligt vad som annars skriftligen har överenskommits med Kund (”Tjänsterna”).

2. Definitioner

Administratör Den eller de personer som för Kunds räkning kontaktar UC Aktieadministration för tillhandahållande av en eller flera av Tjänsterna eller som UC Aktieadministration ska kontakta med anledning av administration av avtalad Tjänst.
Aktieboken Avser den Aktiebok som upprättas och handhas av Kund med hjälp av UC Aktieadministrations administrationstjänst avseende aktiebok.
Arbetsdag Avser alla helgfria vardagar.
Avtalet Utgörs av Kunds beställning vid ett och samma tillfälle av en eller flera av Tjänsterna, dessa allmänna villkor, personuppgiftspolicyn tillgänglig på Webbplatsen, samt i övrigt av vad som annars skriftligen har överenskommits med Kund. Om Kund vid flera tillfällen beställer Tjänster innebär detta att ett avtal ingås vid vardera tillfälle.
Webbplatsen http://www.ucaktieadministration.se.
Kund Avser den juridiska person som beställer en eller flera av Tjänsterna.
Leverantör av folkbokföringsuppgifter Avser leverantör av register med folkbokföringsuppgifter till UC Aktieadministration.
Prislista Det dokument som anger de priser och avgifter som ska utgå för Tjänsterna och som finns tillgängligt på Webbplatsen.
UC Aktieadministration Avser UC Aktieadministration AB, org.nr 556961-2079.
”UC-koncernen” Avser UC AB, UC Affärsfakta AB, UC Aktieadministration AB, UC allabolag AB, UC Bostadsvärdering AB och UC Marknadsinformation AB.
Tjänst” eller ”Tjänster Har den betydelse som anges i punkt 1.
Ordinarie Arbetstid Avser UC Aktieadministrations arbetstider som anges på Webbplatsen.
Kontaktperson Är den eller de personer som av Kund utsetts att motta information under Tjänsten bevakning av bolagskapning.

3. Nyttjanderätt

3.1 Kund erhåller efter beställning av Tjänst en icke-exklusiv rätt att nyttja Tjänsten på sätt som framgår av detta Avtal eller annars har meddelats av UC Aktieadministration på Webbplatsen eller skriftligen på annat sätt till Kund.

3.2 Kund åtar sig att alltid följa de instruktioner som UC Aktieadministration har meddelat på Webbplatsen eller skriftligen på annat sätt till Kund om användningen av en Tjänst.

4. Tjänsten Aktieboksadministration

4.1 Omfattning

4.1.1 Om Kund beställt Tjänsten aktieboksadministration så upprättas, ändras, uppdateras och tillhandahålls Aktieboken på de villkor som föreskrivs i Avtalet. Tjänsten och eventuella tilläggstjänster tillhandahålls för de priser som anges i Prislistan samt i övrigt av vad som framgår av punkt 8.

4.2 Upprättande av Aktiebok

4.2.1 Vid Kunds anslutning till Tjänsten aktieboksadministration upprättas Aktieboken av Kund genom att information tillställs UC Aktieadministration om Aktiebokens kompletta innehåll.

4.2.2 Information som Kund tillhandahåller UC Aktieadministration till underlag för Kunds upprättande av Aktieboken ska innehålla:

4.3 Ändring i Aktieboken

4.4 Utdrag ur registret

5. Tjänsten Dödande av aktiebrev

6. Bevakning av bolagskapning

7. Registrering av information och ändring av Administratör och Kontaktperson

8. Prislista

9. Support

Support avseende Tjänsterna tillhandahålls Kund av UC Aktieadministration under Ordinarie Arbetstid.

10. Ändringar av Tjänsterna

11. Underleverantör

UC Aktieadministration har rätt att anlita underleverantör i samband med tillhandahållandet av en Tjänst.

12. Immateriella rättigheter

Part förvärvar genom detta Avtal ingen rätt till den andra partens immateriella rättigheter utan samtliga sådana, inklusive äganderätt, ska under Avtalets giltighet och därefter, i varje avseende, fortsätta tillhöra den part som innehade den immateriella rättigheten vid Avtalets ingående.

13. Personuppgiftshantering

14. Meddelanden

Meddelanden till UC Aktieadministration ska skickas per e-post till info@ucaktieadministration.se.

15. Ansvarsbegränsning

16. Ansvarsfrihet

17. Avtalstid och uppsägning

18. Överlåtelse av Avtalet

Vid överlåtelse av UC Aktieadministrations rörelse har UC Aktieadministration rätt att överlåta samtliga sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal till bolaget som förvärvar UC Aktieadministrations rörelse.

19. Tillämplig lag och forum

————

 

 

Stäng